10-lecie Banku Żywności w Opolu

Dnia 14.07.2016 obchodziliśmy 10-lecie istnienia naszego Banku. W tym samym dniu, Marszałek województwa wyróżnił Bank Żywności w Opolu za zasługi dla województwa opolskiego. Poniżej przedstawiamy kalendarium oraz zapraszamy do fotorelacji z tego dnia.

KALENDARIUM

W dniu 10.05.2004 r. odbyło się zebranie założycielskie  Opolskiego Banku Żywności, które powstało z inicjatywy

 • Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta: koło Bielickie, Otmuchowskie i Pępice
 • Caritas Diecezji opolskiej
 • PCK Zarząd Okręgu w Opolu
 • PKPS w Opolu

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 23.08.2004

Pierwsze posiedzenie Zarządu Opolskiego Banku Żywności oraz Walne Zebranie po zarejestrowaniu Banku Żywności w Opolu nastąpiło 16.09.2004 r. Na Zebraniu Pani Wojewoda zaoferowała dalszą pomoc w postaci bezpłatnego użyczenia magazynu w Luboszycach oraz pokryciu kosztów związanych z jego eksploatacją, transportami personelem magazynu.

16.11.2004 r. otwarto Rachunek Bankowy w PeKaO SA. I Odział w Opolu. Na posiedzeniu zarządu w 16.02.2005 roku podjęto decyzję o zakupie komory chłodniczej na co pozyskano środki z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 15 000 zł. 

W roku 2005 Opolski  Bank Żywności otrzymał 377,19 ton żywności. Z tej puli żywności 50 ton przeznaczono na program „Napełniamy talerzyk” na dożywianie dzieci w szkołach.( szkoły podstawowe i gimnazja). Do programu zakwalifikowano 2850 dzieci.

Na Posiedzeniu zarządu 16.02.2006 r. rezygnację z przynależności do Opolskiego Banku Żywności złożyli:

 • Caritas Diecezji Opolskiej
 • PCK Zarząd Okręgu w Opolu

Na posiedzeniu Zarządu 30.01.2007 r.  PKPS – Opole   podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w Banku Żywności i tym samym wziął samodzielny  udział w programie PEAD. Postanowiono również o przystąpieniu Opolskiego Banku Żywności do Federacji Polskich Banków Żywności.

Na posiedzeniu Zarządu 13.02.2007 r. Pani Wioletta Porowska złożyła  rezygnację z funkcji prezesa, Zarząd podjął Uchwałę o przyjęcie Pani Wioletty Porowską w poczet honorowych członków OBŻ.

Podczas posiedzenia Zarządu  w dniu 08.05.2007r. podjęto uchwałę o przyjęciu Pana Jana Karola Minknera w poczet członków wspierających Bank Żywności za wspieranie działalności Banku, poprzez organizowanie spotkań, koncertów, a także jest pomysłodawcą i autorem piosenki związanej z Bankiem Żywności i „Akademią Podziel się Posiłkiem”.

14.03.2007 r w czasie walnego zebrania Pani Wioletta Porowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa Opolskiego Banku Żywności  i zaproponowała na to stanowisko Jana Burniaka, była to jedyna kandydatura, którą poparto jednogłośnie.

17.04.2009 przystosowano pomieszczenie w budynku nr 2 o powierzchni 50 m2 na chłodnię, ponieważ poprzednia kabina okazała się za mała na przewidywane ilości masła, sera topionego i żółtego.

26.06 2008 zostaliśmy przyjęci do grona członków Federacji Polskich Banków Żywności.

20.07.2010 r. zakupiliśmy wózek widłowy typu  Yale o udżwigu do 1500 kg.

13.09.2011 zakupiliśmy samochód chłodnię o ładowności 750 kg.

26.05. 2015 Wojewoda Opolski przekazał Bankowi Żywności w Opolu samochód ciężarowy Star 244 o ładowności 7,5 tony .

W grudniu 2015 r. zakupiliśmy drugi wózek widłowy ( używany) z uwagi na konieczność uruchomienia drugiego magazynu na ul. Magazynowej ponieważ nie mieliśmy gdzie pomieścić otrzymywaną żywność w ramach programu FEAD.

Od 2004 r. do końca 2015 roku – Bank Żywności w Opolu przyjął w ramach programu PEAD i  FEAD  w sumie 9 450 ton żywności (od 262 tony w 2004 do 1 434 tony w 2015 r.) o wartości   29 766792 ,00 zł. Ponadto pozyskaliśmy w tym czasie 7 312 619 ton żywności z krótkimi terminami do spożycia o wartości 4 486 877,8 zł w tym 177,28 ton żywności – o wartości 791 402,49 zł  zebranych w czasie zbiorek żywności w Programach „Podziel się posiłkiem” i „Świątecznych Zbiórkach Żywności” na terenie województwa opolskiego.

 

IMG_2022 IMG_2061 IMG_2068 IMG_2103 IMG_2129 IMG_2130 IMG_2136 IMG_2017 IMG_2042 IMG_2107 IMG_2111 IMG_2117

Podsumowanie Podprogramu 2015 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

bz logoLogo UE 2

W kwietniu zakończyliśmy dystrybucję oraz działania towarzyszące w Podprogramie 2015. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych informacji dotyczących Podprogramu.

DYSTRYBUCJA:

 • Ilość pozyskanej żywności w ramach POPŻ 2015: 1 434 986 kg.
 • Wartość pozyskanej żywności w ramach POPŻ 2015: 5 077 300,65 zł.
 • Zrealizowano 97 dostaw.
 • Rozdysponowano żywność do 45 organizacji.
 • Ilość wydań z Banku Żywności do organizacji:
 • 379 WZ
 • Ilość osób objętych pomocą żywnościową to 20 260 osób.

Dodatkowo przyjęliśmy, w ramach pomocy, ze Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie 11 360 kg kaszy, które trafiły do 3 organizacji biorących udział w programie.

Łącznie z pozyskaną kaszą zwiększyła się wielkość otrzymanej żywności w ramach POPŻ 2015 – 1 446 346 kg o wartości 5 096 971, 58 zł.

W Podprogramie 2015 wielkość paczki wynosiła początkowo ok. 99 kg przy ilości 11 tys. beneficjentów (minimalna wielkość wg wytycznych 47,27kg).

Wraz ze zwiększającą się ilością osób w końcowej fazie programu to 79 kg, a łączna liczba osób objętych pomocą wyniosła 20 260 osób. Dla Organizacji, które przystąpiły do programu w lutym – marcu wielkość paczki była uwarunkowana ilością produktów, które znajdowały się w magazynie BŻ.

W Podprogramie 2015 Bank Żywności w Opolu zrealizował 67 transportów, co pozwoliło na przekazanie organizacjom biorącym udział w w/w programie 549 ton produktów żywnościowych.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 • Przeprowadzonych zostało łącznie 76 warsztatów:
 • 25 warsztatów kulinarnych
 • 30 dietetycznych
 • 21 edukacji ekonomicznej
 • Przeszkolonych zostało 2000 podopiecznych!